Meditatie

Voor de meditatie wordt o.a. gebruik gemaakt van de speciale Middenpilaar-meditatie als basis. Het is een methode voor het leegmaken van lichaam en geest, het opnieuw vullen en het visualiseren vanuit een diepe ademhaling.

 

Er zijn verschillende soorten van meditatie binnen diverse tradities. Meditatie is vooral bekend uit de Oosterse religieuze tradities, en met name uit het boeddhisme, waarin meditatie een essentiële methode is om de eigen geest te ontwikkelen. In het christendom is meditatie de beschouwing van een Bijbeltekst of een gebeurtenis uit het leven van Jezus.

 

Objectgerichte meditatie is gericht op (de beschouwing van) een object of een figuur, bijvoorbeeld (een) god, een kaarsvlam, de ademhaling, of elementen uit de natuur.

Het bestaat uit het richten van de aandacht op één punt.

Na enige oefening wordt ontdekt dat de aandacht niet meer zo snel wordt afgeleid door impulsen van buitenaf. Dit wordt het éénpuntig maken van de aandacht genoemd. Na het éénpuntig worden van de aandacht is de bedoeling dat de aandacht geheel ontspant en dat objectvrije meditatie ontstaat.

Dit wordt ook het terugkeren van de aandacht naar ‘de bron’ genoemd. Op dat moment vervalt het onderscheid tussen ‘een object’ en ‘het geheel’: alles smelt samen tot Eén.

 

Objectgerichte meditatie wordt in het Westen ook wel Concentratie of Contemplatie genoemd. Bij contemplatie heeft men niet zozeer de bedoeling de geest te bevrijden, tenzij van irrelevantie, als wel zich te verenigen met het object. Vaak gaat deze vorm van meditatie met een vorm van devotie gepaard.

 

Objectvrije meditatie is niet gericht op een object of een figuur, evenmin op een object in de vorm van een gedachte of gevoel. Vrijheid van objecten

- de meditatieve staat - ontstaat vanzelf, wanneer de aandacht of focus geheel ontspant. Als men zich in de objectgerichte meditatie concentreert op een object van devotie, bijvoorbeeld een godheid, of een soetra van Boeddha, dan doet men dit om met die ene devotie alle onrustige emoties uit te sluiten. Als men de aandacht focust op een neutraler object zoals een kaarsvlam (trataka) of op de ademhaling, dan is dit omdat op die manier de gedachteactiviteit tot rust kan komen. Na complete ontspanning van de aandacht ontstaat een toestand van getuige zijn. Deze getuige is zelf geen object. Men kan deze getuige niet als dusdanig leren kennen, met behulp van de zintuigen.


Meditatie komt meer voor in Azië. Meditatie is daar wijd bekend en beoefend, ook door de gewone mensen.

Een mogelijke beschrijving van de Aziatische opvatting over meditatie, zoals een kind het daar al leert, is: 'Meditatie is een stille geest'. Tal van metaforen of vergelijkingen of beschrijvingen zijn dan nog mogelijk. De oefening bestaat er daar dus juist in de geest leeg te maken en nergens aan te denken. Er wordt ook in het oosten traditioneel veel gemediteerd met een object, peinzen over iets: maar dan nog is het uiteindelijke doel de stille, lege geest, waarin het denken tot rust is gekomen.

 

Spiritueel consult

Een spiritueel consult begint altijd vanuit oogcontact. Door elkaar in de ogen te kijken kan ik dieper in de energie van de ander doordringen. Ik word als het ware de spiegel waarmee we samen kunnen kijken welke stukken vrij mogen komen. Door innerlijke bewustwording kunnen die stukken dan vrijgemaakt worden.

 

Bij een spiritueel consult worden verschillende methoden gebruikt zoals reiki, gevoelsconcentratie, energie-uitwisseling en chakra-healing. Evenals meditatie is een spiritueel consult goed te combineren met een massage.

 

Gevoelsconcentratie

Dit is een combinatie van een spiritueel consult en een meditatie. Door dichter bij de zinnelijke gewaarwording te komen kan men op bepaalde plaatsen van het lichaam de behandeling wat meer intensiveren om daardoor bijvoorbeeld spanning te kunnen wegnemen. Ook het geestelijk contact met de cliënt wordt groter waardoor deze zich ook meer op zijn gemak gaat voelen.            

 

Loslaten, acceptatie en volledige overgave kunnen daar weer het gevolg van zijn. Op deze manier draagt de gevoelsconcentratie bij tot een optimale massagebehandeling. Maar niet alleen voor degene die beroepsmatig bezig zijn is deze training interessant. Het is vooral een verrijking voor het eigen geestelijk welzijn. Noem het spirituele fitness.

 

NL Cursussen en workshops
NL Mogelijkheden Praktijk
HOME
MOGELIJKHEDEN
PRAKTIJK
Diepte-
massage
Baby-
massage
Cursussen en
workshops
Spiritualiteit
NL Mogelijkheden Praktijk
NL Dieptemassage
NL Babymassage
NL Cursussen en workshops
NL Dieptemassage
NL Babymassage
NL Cursussen en workshops
NL Mogelijkheden Praktijk
NL Homepage Praktijk
NL Homepage Praktijk